תנאי שימוש באתר "מיטונת"

תקנון

1. אתר מיטונת הינו אתר מכירות אינטרנטי שכתובתו  https://www.mitonet.co.il/ (להלן “האתר”).שהוקם ע”י דורון רז- מיטונת,.(להלן:”מיטונת”) הרשומה כעוסק מורשה  מספר 024104366.
2. כל המבצע הזמנה באתר, בין אם אדם ובין אם גוף משפטי, בעצם פעולת ההזמנה מוחזק כמצהיר שהוא מחזיק על שמו כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל וכי הוא מעל גיל 18 .

3. נוהל הזמנת מוצרים באתר:

3.1 לצורך ביצוע הזמנת מוצרים באתר ימסור הלקוח את הפרטים המבוקשים ע”י מיטונת. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי מיטונת, למעט לעניין השכרת ציוד, שאז הפרטים האמורים נשמרים לצורך חיוב הלקוח לפי מספר ימי השכירות וכבטוחה להשבת הציוד המושכר במועד וכשהוא במצב תקין כפי שנמסר ללקוח, וכמפורט בנוהל השכרת ציוד שישלח ללקוח בעת ביצוע ההזמנה.

3.2 כיוון  שמדובר באתר דינאמי ולא תמיד ניתן מיידית לעדכן בחוסר זמני או קבוע במוצר מסוים, מובהר בזאת כי במידה שלקוח יבצע רכישה של מוצר ואותו מוצר אינו  במלאי, תדאג מיטונת לצור קשר עם אותו לקוח על פי הפרטים שמסר בביצוע ההזמנה ותדאג לבצע זיכוי כספי על פי תנאי חברת האשראי.
3.3 הצגת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. צעדים משפטיים ינקטו כנגד מציגי  פרטים כוזבים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

4. שמירת הפרטיות
4.1 כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של מיטונת, למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות של הלקוח, אלא אם מדובר בהשכרת ציוד במקרה כזה ישמרו הפרטים עד לחזרת הציוד המושכר שלם וללא פגם ואז ימחקו ממאגר המידע. מיטונת מתחייבת שלא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר, מלבד מסירת פרטים הדרושים לשם השלמת העסקה ומשלוח המוצרים ללקוח.

4.2 במידה של השכרת ציוד מיטונת תהא רשאית לשלוח ללקוח באמצעות הדואר אלקטרוני, חשבוניות ומידע רלוונטי של חיובי ההשכרה העתידיים.
4.3 מיטונת נוקטת את מירב המאמצים לשמירה על פרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, כידוע האינטרנט אינו מרחב מוגן משיבושים, תוכנות זדוניות, וירוסים  וכו’. לפיכך, הלקוח מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד מיטונת ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעה בפרטיות המשתמשים באתר, אשר ארעה מפעולה של גורם אשר אין לו קשר למיטונת ו/או למי מטעמה.

5 נוהל ביטול עסקה ו/או החלפת מוצרים.
5.1 החזרת מוצרים תתבצע תוך 14 יום ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר באריזתו המקורית וזאת בהתאם לחוק.

5.2 עם זאת כיוון שהמוצר “מיטת תינוק נצמדת מיטונת להשכרה” הוא מוצר יחודי ובו למעשה התשלום הוא עבור השירות (השכרה) יחולו עליו נוהלי החזרה יחודיים: במידה והושכרה מיטת תינוק נצמדת של מיטונת במסגרת המבצע “שבועיים התנסות חינם” יהיה רשאי הלקוח להחזירה תוך 14 יום מקבלת המוצר .פירוט מלא של מדיניות ההחזרים ישלח ללקוח עם תום ההזמנה.
5.3 קיימים באתר מוצרים שלא ניתנים להחזרה. הערה תופיע עבור מוצרים כאלה בדף המוצר.
5.6 בכל מקרה של החזרת מוצרים יישא הלקוח בהוצאות השילוח .
5.7. הלקוח יעדכן מיידית את מיטונת אם לטענתו המוצר/ים שהזמין נתקבלו אצלו כשהוא פגום ו/או לא תקין. היה, ועל פי שקול דעתה של מיטונת, ימצא המוצר כפגום, תשלח מיטונת ללקוח, על חשבונה את אותו מוצר שהזמין לאחר תיקונו ן/או החלפתו במוצר זהה או תזכה אותו בסכום אותו שילם עבור המוצר.
5.8 כל מוצר שיוחזר למיטונת לרבות מיטות תינוק יוחזר באריזתו המקורית.
5.9. אין באמור בתקנון זה מלפגוע באמור בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981. הקובע, בין היתר, כי לקוח לא רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו פעולות ו/או התאמות במוצר במיוחד עבור הלקוח.

6. נוהל לעניין תקלות וטעויות
6.1 החיים לעתים מזמנים לנו תקלות ושיבושים, לשם מציאת פתרונות הולמים תהיה מיטונת רשאית לבטל את הזמנת הלקוח ואם חויב על ההזמנה לזכות אותו על פי הנוהל המקובל בחברת האשראי ועל פי תנאי התשלום לפיהם חויב הלקוח בפועל. בוטלה ההזמנה ע”י מיטונת כאמור לא יחויב  הלקוח בתשלום כלשהו, לרבות חיוב בדמי טיפול.
6.2 המוצרים ישלחו לכתובת אותה מסר הלקוח. במידה והמוצרים יחזרו מסיבה שאינה קשורה בטעות מיטונת, (לדוגמא: אם הכתובת שנמסרה ע”י הלקוח אינה נכונה), יישא הלקוח בעלויות המשלוח החוזר ודמי טיפול, על פי נוהלי המשלוח בחברת מיטונת.

7. אחריות למוצרים הנמכרים באתר
7.1. 
חלק מהמוצרים המוצגים באתר אינם מיוצרים ע”י מיטונת ומיטונת הינה רק גורם מתווך בין היצרן ו/או הספק לבין הלקוח המזמין ועל כן מיטונת ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, איכותם, וכן לדרך הצגתם ותיאורם באתר.
7.2 
על פי שמדובר במצגי מדיה אלקטרוניים לעתים יתכנו שינויים בין הגוון הנראה במחשב לבין הגוון האמיתי של המוצר, שינוי גוון בגדר הסביר אינו עילה כשלעצמה להחזרת המוצר, אלא אם החזרתו אפשרית על פי התנאים המותרים בתקנון זה ועל פי הדין.
7.3. 
בשום נסיבות לא תחול על מיטונת ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזקים מכל סוג שהוא לרבות הפסד כספי, הנובעים באופן ישיר ו/או עקיף משימוש באתר ו/או במוצרי האתר. כל מי שעושה שימוש באתר מיטונת מצהיר בעצם השימוש האמור כי ידוע לו שיש סיכון מסוים בשימוש באתר אינטרנט וכי הוא מוותר מראש על כל תביעה ו/או טענה נגד מיטונת ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לסיכונים ו/או נזקים הנגרמים לו עקב השימוש באתר
7.4.  
על פי שמדובר באתר דינאמי ויש לעיתים תקלות בתפעול ו/או בעיות  טכניות המחייבות הפסקה בפעילות האתר ו/או הפסקות עקב שדרוג האתר ותיקונים טכניים יתכנו הפסקות בהפעלת האתר אשר עלולות לגרום לאי נוחות ו/או לנזקים ללקוח על כן מובהר בזאת כי אין על מיטונת חובה כי האתר יופעל באופן רציף וללא הפסקה.
7.5 
התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהו.

8. אספקת המוצרים
את המוצרים ניתן יהיה לאסוף ממשרדי מיטונת בתיאום טלפוני או לקבלם ע”י שליח.
 משלוחים לבית הלקוח הם באחריות חברת המשלוחים ומיטונת מהווה גורם מתווך בינם לבין הלקוח, עם זאת, עיכובים ושיבושים במשלוחים הם באחריות חברת השילוח ולפי מדיניותה.

9.תנאים נוספים
9.1 המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אך אינם כוללים דמי טיפול ומשלוח. עלות דמי הטיפול והמשלוח עבור המוצר תקבע על פי שיטת המשלוח בה בחר הלקוח כמפורט באתר ו/או לפי מחירון מיטונת.
9.2  “מיטונת” לא תישא באחריות במישרין או עקיפין במקרה שבו ההזמנה של הלקוח לא התקבלה במערכת ההזמנות הממוחשבת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח להזמין או לקבל מוצרים.
9.3 מיטונת שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה ו/או להוסיף בו שינויים מעת לעת על פי שקול דעתה המוחלט ובלבד שהשינוי בתקנון לא יחול באופן רטרואקטיבי אלא תחולתו תהיה על כל פעולה שנוצרה לאחר פרסום באתר של התקנון המתוקן ו/או החדש.
9.4  קניין רוחני- האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “מיטונת” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר “מיטונת”.

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע ובתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה על פעולה כאמור הסכמה מראש ובכתב מאת מיטונת. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
9.5  האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד וכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר יש לקרוא את הנוסח כאילו נכתב גם בלשון נקבה על פי מין הקורא או הקוראת.

10.הנוהל בדבר אי הסכמה לתנאי התקנון
כל מי שמתנגד לאמור בתקנון, כולו או חלקו, מתבקש לצור קשר ישיר אל כתובת הדואר האלקטרוני של מיטונת המופיע בפתיח של תקנון זה, כדי לקבל הסברים ו/או הסכמות ו/או התאמות לעניין כללי ו/או ספציפי אשר לטענת הלקוח אינו מוסכם עליו. כל זאת בכל עת בטרם ביצוע פעולת הזמנה באתר. לאחר ביצוע פעולת הזמנה לא יוכל המזמין להעלות טענה בדבר אי הסכמתו לתקנון ו/או לסעיף מסעיפיו.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

תקנון מבצע נובמבר21 – 50 ₪ הנחה 

תיאור המבצע:

מיטונת יוצאת במבצע הנחה מיוחד, שיערך במשך חודש אחד בלבד, על חבילות השכרה של דגמי  הקלאסי, פרימיום ופרימיום פלוס 

בין התאריכים: 1-30.11.21

המבצע:

50 ₪ הנחה על חבילות הבסיס להשכרה של עריסה בדגמי הקלאסי, פרימיום ופרימיום פלוס  לתקופה של 3 ו- 5 חודשים בלבד , בתקופת המבצע.

כל המחירים כוללים מע”מ.

אופן מימוש המבצע:

מימוש המבצע יתאפשר באחת משתי הדרכים הבאות:

 1. הזמנה טלפונית – שיחה טלפונית מול מח’ המכירות בטלפון 04-6389048/ 052-8924488
 2. ברכישה ישירה באתר מיטונת בכתובת info@mitonet.co.il

 תהליך ההזמנה באתר:

א. בוחרים בדגם הרצוי ובחבילת ההשכרה הרצויה (3 או 5 חודשים) ובמוצרים נילווים לפי הצורך (מזרן /משלוח)

ב. מוסיפים את קוד הקופון “נובמבר21” בעת התשלום , בעמוד התשלום ע”מ לקבלת את ההנחה. 

תנאים והערות למבצע:

 • תוקף המבצע : 1-30.11.21
 • הנחות המחיר יינתנו להזמנות שיתבצעו במסגרת תקופת המבצע. המחיר יישמר בעת יציאת העריסה מהמחסן.
 • המבצע יינתן למזמינים הזמנה חדשה בלבד החל מתאריך ה- 1.11.21
 • מימוש ההנחה הינו בעת ביצוע ההזמנה בלבד. לא תהא אפשרות לקבלת ההנחה במועד אחר.
 • מובהר כי לא ניתן להמיר את ההנחה להטבה אחרת.
 • ההנחה תינתן בביצוע עסקת השכרה לשלושה או חמישה חודשים בלבד בדגמים קלאסי, פרימיום ופרימיום פלוס
 • אין כפל מבצעים.
 • במקרה של החזרה מוקדמת/ביטול הזמנה, תבוטל הזכות לקבלת ההנחה.
 • למיטונת הזכות לשנות בכל עת את המבצע ותנאיו.
01 - מדדו את מיטתכם מהרצפה ועד קצה המזרון
02 - במידה ולמיטתכם יש מסגרת מסביב למזרון יש למדוד את רוחבה. יש למדוד גם מסגרות דקות
03 - מדדו בכמה ס”מ מתנשא המזרון מעל המסגרת
04 - מדדו את גובה הרווח שבין הרצפה למיטה=גובה הרגליים