סרטונים-מיטונת

הדרכה להרכבת מיטונת קשירת מיטונת למיטת הורים בסגנון פוטון או עם מסגרת
 התקנת המגשר והכרית המקשרת הדרכה לחיבור מיטונת למיטת הורים "אחרת"